Giải toán 3 bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 161 sgk

  • 1 Đánh giá

Phép nhân là một trong những phép toán đã quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không nào. Tuy nhiên, có các dạng phép nhân khác nhau. Và hôm nay, chúng ta cùng đến với một dạng mới thông qua bài: "Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số". Để hiểu bài tốt hơn, các con có thể theo dõi ví dụ và cách thầy cô hướng dẫn giải chi tiết ở bên dưới.

A. Ví dụ

  • 3 nhân 3 bằng 9, viết 9
  • 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2
  • 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8
  • 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1
  • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 161 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 161 - sgk toán lớp 3

Số:

Thừa số190911307010709
Thừa số567
Tích

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 161 - sgk toán lớp 3

Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu kilogam thóc ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021