Giải câu 4 bài Luyện tập sgk toán 3 trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 64 sgk toán lớp 3

Viết kết quả phép nhân vào ô trống (Theo mẫu).

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 64

Bài làm:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 64

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021