Giải bài giảm đi một số lần

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài học "giảm đi một số lần". Vậy các con hiểu như thế nào là giảm đi một số lần? Chúng ta cùng đến với bài học để được làm quen với các ví dụ, được thầy cô hướng dẫn giải bài tập nhé.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài giảm đi một số lần

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 37 - sgk Toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Giải câu 1 bài giảm đi một số lần

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 37 - sgk Toán lớp 3

Giải bài toán (theo bài giải mẫu):

Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết mấy giờ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Đoạn thẳng AB dài 8 cm

a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021