Giải câu 4 bài luyện tập chung trang 120 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Chiều dài sân vận động hình chữ nhật là:

95 x 3 = 285 (m)

Chu vi sân vận động hình chữ nhật là:

(285 + 95) x 2 = 760 (m)

Đáp số: 760 m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021