Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 58 sgk toán lớp 3

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 27 kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua ?

Bài làm:

Tóm tắt:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 58

Bài giải:

Số cà chua thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là:

27 x 3 = 81 (kg)

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được số kg cà chua là:

27 + 81 = 108 (kg)

Đáp số: 108 kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021