Giải câu 5 bài gam

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 66 sgk toán lớp 3

Mỗi túi mì chính cân nặng 210g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Bài làm:

Tóm tắt:

  • 1 túi : 210g
  • 4 túi: ? g

Bài giải:

4 túi mì chính cân nặng số gam là:

210 x 4 = 840 (gam)

Đáp số: 840 gam

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021