Giải câu 3 bài luyện tập trang 153 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 153 - sgk toán lớp 3

Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Bài làm:

Bài giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

5 x 2 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 ()

Đáp số: 50

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021