Giải câu 3 bài chu vi hình chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 87 sgk toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài chu vi hình chữ nhật

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ

Bài làm:

Ta có:

  • Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(31 + 63) x 2 = 184 (m)

  • Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(40 + 54) x 2 = 184 (m)

Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD bằng hình chữ nhật MNPQ

=> Đáp án đúng là: C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021