Giải câu 4 bài ôn tập về giải toán (tiếp) trang 176 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

A.100 B. 320

C.84 D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

A.3 B.12

C.4 D.48

Bài làm:

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

4 + 16 x 5 = 4 + 80 = 84

Vậy đáp án đúng là: C. 84

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

24: 4 X 2 = 6 X 2 = 12

Vậy đáp án đúng là: B. 12

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021