Giải câu 2 bài hình tròn, tâm, đường kính, bán kính trang 111 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 111 - sgk toán lớp 3

Em hãy vẽ hình tròn có:

a) Tâm O, bán kính 2cm

b) Tâm I, bán kính 3cm

Bài làm:

Sử dụng Compa để vẽ hai hình tròn có tâm O và tâm I với lần lượt bán kính là 2cm và 3cm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021