Giải câu 3 bài nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 161 toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 161 - sgk toán lớp 3

Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu kilogam thóc ?

Bài làm:

Bài giải:

Lần sau chuyển được số kg thóc vào kho là:

27150 x 2 = 54300 (kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được số kg thóc là:

27150 + 54300 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021