Giải câu 4 bài luyện tập trang 114 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho113101511071009
Thêm 6 đơn vị119
Gấp 6 lần678

Bài làm:

Số đã cho113101511071009
Thêm 6 đơn vị119102111131015
Gấp 6 lần678609066426054

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021