Giải bài luyện tập trang 46

  • 1 Đánh giá

Có rất nhiều bạn còn lúng túng với dạng toán đổi đơn vị đo độ dài. Vì vậy, hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn cụ thể bài tập cho các con. mong rằng sau bài học này các con sẽ làm toán tốt hơn, nhanh hơn và chính xác hơn nhé. Chúng ta cùng đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 46 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 bài luyện tập trang 46

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 46 - sgk Toán lớp 3

Tính

a) 8 dam + 5 dam = b) 720 m + 43 m =

57 hm – 28 hm = 403cm – 52 cm =

12 km x 4 = 27 mm : 3 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 46 - sgk Toán lớp 3

Điền dấu < , > = vào chỗ chấm.

6m 3 cm ….7m 5 m 6 cm …5m

6m 3 cm ….6m 5 m 6 cm …6m

6m 3 cm ….630cm 5 m 6 cm …506cm

6m 3 cm ….603cm 5 m 6 cm …560cm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021