Giải câu 4 bài tính giá trị của biểu thức

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 79 sgk toán lớp 3

Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi hộp sữa cân nặng 455g. Hỏi hai gói mì và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Hai gói mì nặng số gam là:

80 x 2 = 190 (gam)

Cả mì và sữa nặng số gam là:

190 + 455 = 645 (gam)

Đáp số: 645 gam

Cách 2:

Cả mì và sữa nặng số gam là:

80 x 2 + 455 = 645 (gam)

Đáp số: 645 gam

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021