Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 142 sgk

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, các con đã được làm quen với các số có năm chữ số. Các con cảm thấy có khó hay không? Để các con nắm bài chắc hơn, vậy chúng ta hãy cùng đến với bài luyện tập ngay sau đây nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 142 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Chục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịViết sốĐọc số
6345763 457Sau mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy
45913
63721
47535

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 142 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
31 942Ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai
97 145
Hai mươi bảy nghìn mọt trăm năm mươi lăm
63 211
Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 142 - sgk toán lớp 3

Số:

a) 36 520; 36 521; ...; .... ; ... ; 36 525; ...

b) 48 183; 48 184; ... ; ... ; 48 187; ... ; ...

c) 81 317; ... ; ... ; ... ; 81 321; ... ; ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 142 - sgk toán lớp 3

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021