Giải câu 1 bài ôn tập về hình học (tiếp) trang 174 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 174 - sgk toán lớp 3

Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng–ti–mét vuông ?

Bài làm:

Hình A có diện tích là 8

Hình B có diện tích là 10

Hình C có diện tích là 18

Hình D có diện tích là 8

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021