Giải câu 3 luyện tập trang 4

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 4 - sgk Toán học 3

Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?

Bài làm:

Tóm tắt bài giải:

  • Tổng: 258 học sinh
  • Nam: 140 học sinh
  • Nữ ? học sinh

Bài giải:

Tổng số bạn nữ trong đội diễn thể dục là:

258 - 140 = 135 ( bạn nữ)

Đáp án: 135 bạn nữ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021