Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 3 trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 94 sgk toán lớp 3

Vẽ tia số rồi viết tiếp số tròn nghìn thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 94

Bài làm:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 94

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021