Giải câu 2 bài luyện tập trang 132 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 - sgk toán lớp 3

Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021