Giải câu 3 bài thực hành xem đồng hồ trang 124 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 124 - sgk toán lớp 3

Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây?

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021