Giải câu 4 bài luyện tập trang 129 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính chu vi mảnh đất đó?

Bài làm:

Bài giải:

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

25 - 8 = 17 (m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(25 + 17) x 2 = 84 (m)

Đáp số: 84 m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021