Giải câu 1 bài đơn vị đo diện tích. Xăng ti -met vuông trang 151 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 151 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

ĐọcViết
Năm xăng - ti - mét vuông5
Một trăm hai mươi xăng - ti - mét vuông
1500
Mười nghìn xăng - ti - mét vuông

Bài làm:

ĐọcViết
Năm xăng - ti - mét vuông5
Một trăm hai mươi xăng - ti - mét vuông120
Một nghìn năm trăm xăng - ti - mét vuông1500
Mười nghìn xăng - ti - mét vuông10 000

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021