Giải câu 2 bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 3

Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

Bài làm:

Bài giải:

Có tất cả số hàng là:

234 : 9 = 26 (hàng)

Đáp số : 26 hàng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021