Giải câu 3 bài phép trừ các số trong phạm vi 100 000 trang 157 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 157 - sgk toán lớp 3

Một quãng đường dài 25850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhựa. Hỏi còn bao nhiêu kilomet đường chưa trải nhựa

Bài làm:

Bài giải:

Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa dài số km là:

25850 – 9850 = 16000 (m) = 16 (km)

Đáp số: 16 km

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021