Giải câu 1 luyện tập trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 8 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 luyện tập trang 8

Bài làm:

Kết quả của các phép toán là:

Giải câu 1 luyện tập trang 8

Lưu ý: Khi thực hiện phép tính các con nhớ để ý đến phép trừ có một lần nhớ. Có nhiều trường hợp các con quên dẫn đến kết quả phép tính sai.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021