Giải câu 2 bài phép cộng các số trong phạm vi 10 000

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 102 sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

2634 + 4848 5716 + 1749

1825 + 455 707 + 5857

Bài làm:

Giải bài phép cộng các số trong phạm vi 10 000

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021