Giải câu 1 bài chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 119 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 119 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

3224 : 4 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021