Giải câu 1 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước

Giải câu 1 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài làm:

Giải câu 1 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021