Giải câu 3 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 3 - sgk Toán học 3

Điền dấu: <, >, =

303.....330 30 + 100.....131

615.....516 410 - 10......400 + 1

199.....200 243.....200 + 40 +3

Bài làm:

Để làm được bài toán này, các con cần phải so sánh hai vế số.

  • Nếu vế số nào có giá trị cao hơn thì các con dùng dấu ">"
  • Nếu vế số nào có giá trị nhỏ hơn thì các con dùng dấu "<"
  • Nếu hai vế có giá trị bằng nhau thì các con dùng dấu "=".

Lưu ý: Với những vế số nào có phép tính, cộng hoặc trừ, các con cần phải thực hiện xong phép tính của vế đó sau đó mới tiến hành so sánh giá trị hai vế nhé.

Vậy bảng kết quả ta sẽ được là:

303 < 330 30 + 100 < 131

615 > 516 410 - 10 < 400 + 1

199 < 200 243 = 200 + 40 +3

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021