Giải câu 4 bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 57 sgk toán lớp 3

Tính chu vi:

a) Hình vuông MNPQ

b) Hình tứ giác ABCD

Giải bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài làm:

Bài giải:

a) Chu vi hình vuông MNPQ là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).

Đáp số: a) 12 cm

b) 18 cm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021