Giải câu 3 bài góc vuông, góc không vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông ? Góc nào là góc không vuông ?

Giải câu 3 bài góc vuông, góc không vuông

Bài làm:

Trong tứ giác MNPQ ta thấy:

Có hai góc vuông đó là góc vuông có đỉnh M và đỉnh Q

Có hai góc không vuông đó là góc có đỉnh N và đỉnh P

Giải câu 3 bài góc vuông, góc không vuông

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021