Giải câu 4 luyện tập trang 4

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 4 - sgk Toán học 3

Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá ( xem hình vẽ)


Giải câu 4 luyện tập trang 4

Bài làm:

Con cá trên được xếp như sau:

Giải câu 4 luyện tập trang 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021