Giải câu 1 bài hình vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 85 sgk toán lớp 3

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Giải bài hình vuông

Bài làm:

Hình EGHI là hình vuông

Vì: có 4 góc vuông và các cạnh của hình đều bằng nhau

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021