Giải câu 3 ôn tập các bảng nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 9 - sgk Toán lớp 3

Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

1 phòng: 8 bàn

1 bàn : 4 ghế

Tổng : ? ghế

Bài giải:

Tổng số ghế có trong căn phòng ăn là:

8 x 4 = 32 ( ghế)

Đáp án: 32 ghế

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021