Giải câu 1 bài luyện tập trang 116 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

1324 x 2 2308 x 3

1719 x 4 1206 x 5

Bài làm:

Giải câu 1 bài luyện tập - trang 116 sgk toán 3

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021