Giải câu 1 bài gam

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 65 sgk toán lớp 3

Giải bài gam

Bài làm:

a) Hộp đường cân nặng 200g

b) 3 quả táo cân nặng 700g

c) Gói mì chính cân nặng 210g

d) Qủa lê cân nặng 400g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021