Giải câu 4 bài luyện tập trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi ( gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng 1/3 đoạn thẳng AB.

Giải câu 4 bài luyện tập trang 34

Bài làm:

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi ( gấp 2 lần) đoạn thẳng AB: 6 x 2 = 12 ( cm)

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng 1/3 đoạn thẳng AB: 6 : 3 = 2 (cm)

Giải câu 4 bài luyện tập trang 34

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021