Giải bài luyện tập chung sgk toán 3 trang 77

  • 1 Đánh giá

Bài học mà thầy cô hôm nay sẽ hướng dẫn các con đó chính là bài luyện tập chung. Thông qua bài học này, chúng ta sẽ củng cố lại các dạng toán mà chúng ta đã từng được học ở những bài trước đó. Vì vậy, các con chú ý thầy cô hướng dẫn giải bài để làm bài nhanh và chính xác nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 77 sgk toán lớp 3

Số:

Giải bài luyện tập chung - sgk toán 3 trang 77

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 77 sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

648 : 6 845 : 7

630 : 9 842 : 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 77 sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 77 sgk toán lớp 3

Số:

Giải bài luyện tập chung - sgk toán 3 trang 77

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 78 sgk toán lớp 3

Đồng hồ nào có kim tạo thành: Góc vuông? Góc không vuông?

Giải bài luyện tập chung - sgk toán 3 trang 77

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021