Giải câu 5 bài luyện tập chung sgk toán 3 trang 78

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 78 sgk toán lớp 3

Đồng hồ nào có kim tạo thành: Góc vuông? Góc không vuông?

Giải bài luyện tập chung - sgk toán 3 trang 77

Bài làm:

Đồng hồ tạo thành góc vuông là đồng hồ A

Đồng hồ tạo thành góc không vuông là đồng hồ B và C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021