Giải câu 3 bài luyện tập trang 154 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 154 - sgk toán lớp 3

Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông EGHI (có kích thước ghi trên hình vẽ)

a) Tính diện tích và chu vi mỗi hình?

b) So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD với diện tích và chu vi hình vuông EGHI

Bài làm:

Bài giải:

a)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 4 x 5 = 20

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (4 + 5) x 2 = 18 cm

Diện tích hình vuông EGHI là: 4 x 4 = 16 ()

Chu vi hình vuông EGHI là: (4 + 4) x 2 = 16 (cm)

b) Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 20

Diện tích hình vuông EGHI là: 16

Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD lớn hơn diện tích hình vuông EGHI

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021