Giải câu 3 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Hai miếng bìa nào có thể ghép với nhau được một góc vuông như hình A hoặc hình B.

Giải câu 3 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài làm:

Hình A được ghép bởi miếng bìa 1 và miếng bìa 4.

Hình B được ghép bởi miếng bìa 2 và miếng bìa 3.

Ta được hình như sau:

Giải câu 3 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021