Giải câu 4 bài luyện tập trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A. 1 giờ 50 phút.

B. 1 giờ 25 phút.

C. 2 giờ 25 phút.

D. 5 giờ 10 phút.

Giải câu 4 bài luyện tập trang 40

Bài làm:

Quan sát đồng hồ ta thấy:

Kim ngắn chỉ vào số 2 tức là 2 giờ

Kim dài chỉ vào số 5 tức là 25 phút.

Vậy đồng hồ chỉ 2 giờ 25 phút

Đáp án đúng là: C. 2 giờ 25 phút

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021