Giải câu 3 bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 128 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 128 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác. Mỗi hình như sau:

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021