Giải câu 3 bài ôn tập về hình học (tiếp) trang 175 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 175 - sgk toán lớp 3

Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau :

Bài làm:

Ta kẻ thêm một đường thẳng như hình rồi đặt tên cho hình H.

Bây giờ, diện tích hình H chính bằng diện tích hình ABCD+ MNPC.

Bài giải:

Diện tích hình vuông ABCD là:

6 x 6 = 36()

Diện tích hình vuông MNPC là:

3 x 3 = 9 ()

Vậy diện tích của hình H là:

36 + 9 = 45 ()

Đáp số: 45

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021