Giải câu 1 bài phép trừ các số trong phạm vi 10 000 toán 3 trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 104 - sgk toán lớp 3

Tính:

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021