Giải câu 4 bài luyện tập trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút d) 11 giờ 35 phút.

Bài làm:

Giải câu 4 bài luyện tập trang 23

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021