Giải bài số 10 000 Luyện tập

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về số 10 000. Những vấn đề liên quan đến số 10 000 sẽ được đề cập trong bài học này. Vì vậy, các con chú ý để nắm vững kiến thức cũng như làm bài tốt hơn nhé.

A. Lý thuyết

Giải bài 10 000 - Luyện tập

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 97 sgk toán lớp 3

Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 97 sgk toán lớp 3

Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 97 sgk toán lớp 3

Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 97 sgk toán lớp 3

Viết các số từ 9995 đến 10 000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 97 sgk toán lớp 3

Viết số liền trước, liền sau của mỗi số: 2665; 2002; 1999; 9999; 6890

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 97 sgk toán lớp 3

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Giải bài 10 000 - Luyện tập

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021