Giải câu 4 luyện tập trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán: 325 kg gạo

Cả hai ngày bán: ..... kg gạo

Bài làm:

Bài giải:

Số gạo bán được trong hai ngày là:

415 + 325 = 740 ( kg)

Đáp số: 740 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021