Giải câu 3 luyện tập trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 luyện tập trang 8

Bài làm:

Để hoàn thành bảng trên, các con cần áp dụng các công thức sau:

  • Số bị trừ = số trừ + hiệu
  • Số trừ = Số bị trừ - hiệu
  • Hiệu bằng = Số bị trừ - số trừ

Giải câu 2 luyện tập trang 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021