Giải câu 2 bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp) trang 166 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 áo thì dùng cho máy cái áo như thế?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 4 áo: 24 cúc
  • 42 áo: ? cúc

Bài giải:

Một áo cần số cúc là:

24 : 4 = 6 (cúc)

Vậy 42 áo cần số cúc là:

42 x 6 = 252 (cúc)

Đáp số: 252 cúc

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021